Impresszum

 

Telefon:   +36 (0) 1 40 88 060

Fax:         +36 (0) 1 83 34 2131

E-Mail: info(at)timberland-capital.com

E-Mail az értékesítési partnereknek és az értékesítés iránt érdeklödöknek: krizsan(at)timberland-capital.com 

Ügyvezetö: Thomas Krämer
Jogi székhely és az ügyvezetés helye: Feldstr. 8, 47198 Duisburg
Cégbíróság: Duisburg
Cégjegyzék szám: HRB 8119
Alaptöke: EUR 25.000,00 

(Tartalmilag felelös az MDStV 10.§ 3. bekezdés szerint: Thomas Krämer)

A Timberland Befektetési Alap-részesedések jegyzése a Timberland Service GmbH-n és értékesítési partnerein keresztül történik.

Jogi zudnivalók és felelösségkizárás

 

Adatok a Timberland Service GmbH-hoz
A Timberland Service GmbH a BaFin felügyelete alá tartozik és egy az Ipartörvény 34.§ c szerint szabályozott pénzügyi szolgáltató, amely Duisburg város ipari hivatalának felügyelete alá tartozik.
A Timberland Service GmbH tevékenységi területe a Timberland befektetési Alap fö értékesítö és információs irodája. A Timberland Top-Dividende International alap részesedéseit (amelyek nem szerezhetök meg az AHW Capital Management GmbH-nál lévö Vagyonkezelö keretében) kizárólag a Timberland Service GmbH-n, valamint értékesítési partnerein keresztül lehet megszerezni


Adatok a Timberland Service GmbH-hoz
Hüttenallee 137
47800 Krefeld
Telefon: 0 21 51 - 5 24 04 30
Fax: 0 21 51 - 5 24 04-50
E-Mail: info@timberland-fonds.com

Ügyvezetö: Thomas Krämer
Jogi székhely és az ügyvezetés helye: Feldstr. 8, 47198 Duisburg
Cégbíróság: Duisburg
Cégjegyzék szám: HRB 7204
Alaptöke: 500.000,00 DEM
Forg. adó azon. sz.:  DE 182585026
 
Engedély:
A Timberland Capital Management engedélyezett és a BaFin (a Pénzügyi Szolgáltatás Szövetségi Felügyelete) felügyeli.
 
Kártérítési intézmény:
A Timberland Capital Management GmbH a betétbiztosítási és befektetö kártérítési törvény szerint tagja az értékpapír-kereskedö vállalatok kártérítési intézményének (EdW).

A Timberland Capital Management GmbH tevékenységi területe a Timberland Befektetési Alap menedzsmentje, valamint a vagyonkezelés. A Timberland Top-Dividende International alap részesedéseit kizárólag egy vagyonkezelö keretében lehet megszerezni. A Timberland befektetési Alap közvetlen jegyzése nála nem lehetséges. A közvetlen alap-jegyzések kizárólag a Timberland Service GmbH-n, valamint értékesítési partnerein keresztül történhetnek.

Jogi tudnivalók

Amennyiben az ezen az Internet-oldalon található kijelentések és bemutatások a Timberland SICAV- Timberland Top-Dividende International-ra vonatkoznak, mindenekelött a nyilvános forgalmat illetöen, akkor ezeknek az információknak az egyedüli felelös kiadója a Timberland Management GmbH, vagyonkezelö, Wilhelmshofallee 77, D-47800 Krefeld, ill. a Timberland Service GmbH, Wilhelmshofallee 77, D-47800 Krefeld.
A Timberland SICAV egy Luxemburgban székelö változó tökéjü befektetési társaság (société d‘investissement à capital variable - SICAV), ernyö struktúrával, amely egy, vagy több részalapból áll és amely a 2010. december 17-i, a közös befektetések szervezeteiröl szóló törvény I. rész szerint, beleértve az alábbi változásokat és kiegészítéseket 2011. június 15-én alapítottak.
Ez egy részvénytársaság formájában müködö társaság, változó tökéjü befektetési társaság státusszal (SICAV), amely az 1915. augusztus 10-i a kereskedelmi társaságokról szóló luxemburgi törvény valamint a 2010. december 17-i, a közös befektetések szervezeteiröl szóló törvény hatálya alá tartozik.  Mint ilyen, a társaság felsorolásra kerül a luxemburgi felügyeleti hatóság közös befektetési szervezeteinek hivatalos listáján. A társaság egy úgynevezett ön-menedzselö SICAV és határozatlan idöre hozták létre.
A társaság székhelye 3. rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg. A társaság alapszabályait 2011. július 5-én a Mémorial, Recueil des Societés et Associations (továbbiakban „Mémorial”)-ban tették közzé. A társaság cégjegyzékszáma: R.C.S.B 161772. Az alapszabályt, valamint az egyéb megjelentetés-köteles közleményeket a Luxemburgi Tribunal d’Arrondissement-nél helyezték letétbe.

Ez az Internet oldal nem jelent vételi ajánlatot az alap részvényeire. Azt ajánljuk önnek, hogy az alap részvényeinek megvásárlása elött behatóan informálódjon. A vételi megbízások vonatkozásában egyedül kötelezö alap az adott idöben érvényes egyszerüsítet, valamint teljes értékesítési prospektus (mellékleteivel együtt), valamint az alapszabály, a legutóbb közzétett és megvizsgált éves beszámoló és –amennyiben közzétették – a legutóbbi nem vizsgált féléves beszámoló. Ezek a dokumentumok a társaság székhelyén, a letéti banknál, minden értékesítési társaságnál és minden kifizetöhelyen, az Ön tanácsadójánál, valamint a befektetök részére a

Timberland Service GmbH,
Wilhelmshofallee 77,
D-47800 Krefeld,

és a luxemburgi befektetök részére a

Timberland Capital Management GmbH vagyonkezelönél
Wilhelmshofallee 77,
D-47800 Krefeld

térítésmentesen  megkaphatók. A Timberland Capital Management GmbH tevékenységi területe a Timberland Befektetési Alap menedzsmentje, valamint a vagyonkezelés. A Timberland Top-Dividende International alap részesedéseit  kizárólag egy vagyonkezelö keretében lehet megszerezni. A Timberland Befektetési Alap közvetlen jegyzése nem lehetséges. A közvetlen alap-jegyzések kizárólag a Timberland Service GmbH-n, valamint értékesítési partnerein keresztül történhetnek.

Az alap árfolyamot kizárólag euróban minden értékelési napon állapítják meg és teszik közzé. A Timberland Top-Dividende International kiadási és visszavételi árai a német értékesítési és kifizetö helyen megkaphatók és Németországban a „Handelsblatt”-ban, a „Frankfurter Allgemeine Zeitung”-ban, a „Börsenzeitung”-ban, a „Welt”-ben, valamint a „Welt am Sonntag”-ban teszik ezeket közzé.

Az ezen az Internet oldalon található magyarázatok, valamint minden egyéb, a befektetési alapra vonatkozó magyarázat kizárólag a Timberland Service GmbH-n keresztül került leadásra.
Az alap értéke az alap alapját képezö vagyoni befektetésekkel változik. Ennek következtében az alap részvényeinek értéke és az abból származó hozamok ingadoznak. Egyik sem garantálható. Emellett a nettó alap vagyon kb. 25 %-át US dollárra szóló vagyoni értékekbe fektetik be. Az ebböl fakadó átváltási árfolyam-ingadozások mind pozitív, mind pedig negatív vonatkozásban észlelhetök.

A befektetöktöl beszedett kiadási felárat a Timberland SICAV természetesen rendszeresen és bizonyos körülmények között teljes mértékig befizeti a Timberland Service GmbH-nak, mint német értékesítési helynek. A Timberland Service GmbH a maga részéröl mind a kiadási felárakból, mind a folyó gondozási díjakból rendszeresen és bizonyos körülmények között teljes mértékig fizeti a közvetítöknek, bankoknak, tanácsadóknak, valamint harmadik személyeknek járó térítéseket. Ez magában foglalja a közvetítök alközvetítöit,  bankokat, tanácsadókat, valamint harmadik személyeket.

Felelösség

 

Minden, az internet oldalunkon található adatot a Timberland Service GmbH, vagy harmadik személyek gondosan kikutattak és megvizsgáltak. Ennek ellenére sem a Timberland Service GmbH, sem harmadik személyek nem vállalhatnak garanciát a hibamentességért, pontosságért, teljességért és aktualitásért. Minden felelösség kizárt azokért a károkért, amelyek közvetve, vagy közvetlenül ennek a web-oldalnak a használatából keletkezik, amennyiben ezek nem szándékosságon, vagy durva hanyagságon alapulnak. Amennyiben erröl a web-oldalról olyan Internet oldalakra irányítanak, amelyeket harmadik személyek üzemeltetnek, akkor a Timberland Service GmbH ezeknek a tartalmáért nem vállal felelösséget. Az ezen az oldalon található információkat a Timberland Service GmbH minden biztosíték vagy bármilyen természetö garancia nélkül legyen az kifejezett, vagy hallgatólagos bocsátja rendelkezésre. A Timberland Service GmbH fenntartja magának a jogot arra, hogy a rendelkezésre bocsátott információkat elözetes értesítés nélkül megváltoztassa, vagy kiegészítse.

Adatvédelmi nyilatkozat az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Az Ön bizalma fontos számunkra. A Timberland Service GmbH nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. A személyes adatok gy?jtésére, feldolgozására vagy felhasználására csak akkor kerül sor, ha az érintett hozzájárult ehhez, ez a szerz?dés teljesítéséhez szükséges, illetve törvény engedélyezi vagy írja el? az adatok gy?jtését, feldolgozását vagy használatát. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal az adatgy?jtés és adatkezelés részleteir?l, valamint az Önt ezzel kapcsolatban megillet? jogairól szeretnénk tájékoztatni.

 

1. Az adatkezel? neve és címe

 

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban érvényben lév? más adatvédelmi törvény és egyéb adatvédelmi rendelkezés értelmében az adatkezel? a

 

Timberland Service GmbH

Cím: Feldstraße 8, 47198 Duisburg

Tel.: 00800 221 22 000

E-mail: info@timberland-finance.com

 

Adatvédelmi kérdésekben bármikor bels? adatvédelmi biztosunkhoz fordulhat a fent megadott üzleti címünkön.

 

E-mail: datenschutzbeauftragter(at)timberland-finance.com

 

2. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó alapvet? információk

 

Minden olyan információ személyes adatnak min?sül, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban mint „érintett”) vonatkozik. Azonosíthatónak akkor tekinthet? egy természetes személy, ha közvetlenül vagy közvetetten, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényez? alapján azonosítható.

 

A Timberland Service GmbH alapvet?en csak akkor dolgoz fel személyes adatokat, ha a felhasználó hozzájárul ehhez, és az adatkezelés jogszabályi rendelkezések alapján engedélyezett. Jogalapnak az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése min?sül. A rendelet értelmében a személyes adatok feldolgozása csak akkor engedélyezett, ha az érintett hozzájárulását adja (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja) vagy az adatkezelés a következ? célok egyike miatt válik szükségessé:

 

      Az érintett személlyel kötött szerz?dés vagy szerz?déses intézkedések végrehajtása az értinett személy megbízásából (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja).

      A vállalatunkkal szemben támasztott jogi kötelezettségek teljesítése (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja).

      Az érintett vagy valamely más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja).

      Közérdek? vagy a vállalatunkra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja).

      A vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben els?bbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvet? jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

 

3. Tárolási id?tartam és az adatok törlése

 

Az érintett személyes adatainak törlésére vagy zárolására akkor kerül sor, amikor megsz?nik a tárolás célja. Az ezen túlmutató tárolásra akkor kerülhet sor, ha err?l a törvényhozó rendelkezik. Az adatok zárolására vagy törlésére akkor is sor kerül, ha a megnevezett szabványok által el?írt tárolási határid? lejár, kivéve akkor, ha az adatok további tárolásának szükségességét szerz?déskötés vagy szerz?dés teljesítése indokolja. Az el?írt tárolási határid?k ennek értelmében pl. az adó- vagy kereskedelmi jogi tárolási határid?k.

4. A hozzáférési adatok rögzítése (naplófájlok létrehozása)

 

A Timberland Service GmbH weboldala minden letöltés során automatikusan általános adatokat és információkat rögzít a lekérdezést végz? számítógépes rendszert?l, amelyek a szerver naplófájljaiban kerülnek tárolásra. Ennek során a következ? információk kerülnek rögzítésre:

 

      Böngész?típus, beleértve a felhasznált verziót

      A lekérdez? számítógép által használt operációs rendszer

      A lekérdezés dátuma és id?pontja

      A felhasználó IP-címe

      A felhasználó internetszolgáltatója

      A weboldal, ahonnan a látogatás érkezik a weboldalunkra

      A weboldalunkról felkeresett weboldalak és aloldalak

      Egyéb hasonló adatok és információk, amelyek a rendszerünk ellen irányuló támadások veszélyének elhárítására szolgálnak

 

Az adatok anonim módon kerülnek tárolásra a rendszerünk naplófájljaiba. Ennek során nem kerül sor a felhasználó más személyes adatainak összekapcsolására, a Timberland Service GmbH nem von le következtetéseket az érintettre vonatkozóan.

 

Az adatkezelés jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi. A tárolásra azért van szükség, hogy szavatolhassuk a weboldalunk m?köd?képességét és a tartalmak helyes megjelenítését. Emellett az adatok statisztikai célokra és a tartalmaink folyamatos fejlesztésére szolgálnak. Végezetül pedig azért kerül sor tárolásra, hogy kibertámadás esetén rendelkezésre bocsáthassuk a büntet?eljáráshoz szükséges információkat.

 

Nem kerül sor az adatok továbbítására harmadik felek számára, amennyiben nem áll fenn törvényes közzétételi kötelezettség.

 

Mivel az adatok naplófájlokba történ? rögzítése és tárolása elengedhetetlen a weboldal zavartalan m?ködése érdekében, ezért a felhasználónak nincs letiltási lehet?sége.

 

Az adatok törlésre kerülnek, mihelyt többé nincs azokra szükség a gy?jtésük céljának eléréséhez. Amennyiben az adatgy?jtés a weboldal zavartalan rendelkezésre bocsátása miatt történt, akkor ez az eset áll fenn a webes munkamenet befejezésekor.

 

5. Sütik

 

Weboldalunkon sütiket (más néven cookie-k) használunk. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket szerverünk helyez el az Ön számítógépén, és így bizonyos adatok tárolására kerül sor. A sütik rendszerint egy olyan jellemz? karakterláncot tartalmaznak, amely lehet?vé teszi a webböngész? egyértelm? hozzárendelését, amikor a felhasználó ismételten meglátogatja az adott weboldalt. Így újra felismerhet? és azonosítható a lekérdez? böngész?.

 

A sütik abban segítik cégünket, hogy megkönnyítsük Önnek a weboldal használatát. A böngész? újrafelismerésével és a korábban megadott adatok tárolásával személyre szabhatóan optimalizálhatók a weboldalaink tartalmai annak köszönhet?en, hogy nem kell újra megadnia az Ön által korábban megadott adatokat (pl. hozzáférési adatok, keres?szavak) a weboldal minden egyes látogatása során. Ennek jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi.

 

Ezenkívül olyan sütiket használunk weboldalunkon, amelyek a felhasználók böngészési magatartásának elemzését teszik lehet?vé. Az így gy?jtött adatok azonban álnevesítésre kerülnek, ami azt jelenti, hogy a személyes adatok más jelzésekkel (álnevekkel) kerülnek helyettesítésre, így további információk nélkül nem lehetséges az érintett azonosítása. Mivel ehhez a weboldal megnyitása során az Ön hozzájárulása szükséges, ezért a személyes adatok elemz? sütikkel történ? feldolgozásának jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja képezi.

 

Mivel a sütik a felhasználó számítógépén kerülnek tárolásra, ezért Ön felhasználóként teljes kör? felügyelettel rendelkezik a sütik használatára vonatkozóan. Webböngész?jének beállításainak módosításával Ön letilthatja vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A már elmentett sütiket Ön bármikor törölheti. Ha azonban letiltja a weboldalunk sütijeit, akkor lehetséges, hogy nem tudja maradéktalanul elérni a weboldal összes funkcióját.

 

6. Regisztrálás a weboldalunkon

 

Önnek lehet?sége nyílik arra, hogy weboldalunkon felhasználóként regisztrálja magát. Ennek során Önnek adatokat ad meg egy beviteli mez?ben, amelyek továbbítódnak számunkra, és tárolásra kerülnek. Az ezáltal érintett személyes adatok az adott beviteli mez?t?l függenek. Ezenkívül az Ön IP-címe, valamint a regisztráció dátuma és id?pontja is tárolásra kerül. A regisztrációs folyamat végén ismételten a felhasználó hozzájárulását kérjük az adatkezeléshez. A személyes adatok feldolgozásának jogalapját ezért az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi. Amennyiben a tárolás az IP-címet is érinti, akkor a jogalapot az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja is képezi. Nem kerül sor az adatok továbbítására harmadik felek számára, amennyiben nem áll fenn törvényes közzétételi kötelezettség.

 

Az érintett személyes adatainak önkéntes magadásával történ? regisztrálása arra szolgál az adatkezel? számára, hogy az érintett számára olyan tartalmakat vagy szolgáltatásokat kínáljon, amelyek a tartalmak természetéb?l kifolyólag csak regisztrált felhasználók számára kínálható fel. Az egyéb adatok tárolására csak a weboldal jogellenes felhasználásának megakadályozása, ill. felderítése, valamint a rendszerünk biztonságának szavatolása érdekében kerül sor.

 

Regisztrált felhasználóként Önnek bármikor lehet?sége van kezdeményezni a regisztráció során megadott személyes adatainak módosítását vagy teljes törlését. Ehhez az Ön fiókjában található funkciókat használhatja, illetve írásban vagy e-mailben juttathatja el hozzánk az adatok módosítására, illetve törlésére irányuló kérelmét.

 

7. Kapcsolattartási ?rlap és e-mailes kapcsolatfelvétel

 

A Timberland Service GmbH weboldalán egy kapcsolattartási ?rlap található, amely elektronikus kapcsolatfelvételre szolgál a vállalatunkkal. A felhasználó által a beviteli mez?ben megadott adatok továbbítódnak számunkra és tárolásra kerülnek. Ezenkívül a felhasználó IP-címe, valamint az adatok továbbításának dátuma és id?pontja is tárolásra kerül. Az adatok feldolgozásához való hozzájárulást a küldés során adja meg a felhasználó. Az adatkezelés jogalapját ezért az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja képezi. Amennyiben a tárolás az IP-címet is érinti, akkor a jogalapot az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja is képezi.

 

Alternatív módon a weboldalunkon e célból megadott e-mail címen is lehetséges a kapcsolatfelvétel. Ebben az esetben az e-mail cím mellett azok a személyes adatok is továbbításra kerülnek, amelyeket a felhasználó megad az e-mail üzenetben. A jogalapot ezért az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi.

 

A kapcsolattartási ?rlapon keresztül vagy e-mailben küldött adatok feldolgozása kizárólag a kívánt kapcsolatfelvétel elvégzésére szolgál. Az egyéb adatok tárolására csak a weboldal jogellenes felhasználásának megakadályozása, ill. felderítése, valamint a rendszerünk biztonságának szavatolása érdekében kerül sor. Nem kerül sor az adatok továbbítására harmadik felek számára, amennyiben nem áll fenn törvényes közzétételi kötelezettség.

 

Az adatok törlésre kerülnek, mihelyt többé nincs azokra szükség a gy?jtésük céljának eléréséhez. Amennyiben ez a felhasználó által a kapcsolattartási ?rlapon keresztül, illetve e-mailben küldött adatokra vonatkozik, akkor áll fenn ez az eset, amikor az erre vonatkozó kommunikáció véget ért, kivéve akkor, ha a kommunikáció tartalma még ezt követ?en is jogi jelent?séggel bír.

 

Az érintettnek bármikor lehet?sége nyílik az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonására vagy az adatok felhasználása elleni tiltakozásra. Ebben az esetben továbbá nem lehetséges a szándékos kapcsolatfelvétel a felhasználóval, a már megkezdett kommunikáció pedig nem folytatható.

 

8. Feliratkozás hírlevelünkre

 

A Timberland Service GmbH weboldalán Önnek lehet?sége nyílik feliratkozni vállalatunk hírlevelére. Az, hogy a hírlevélre való feliratkozás során milyen személyes adatok kerülnek továbbításra számunkra, illetve milyen adatokat tárolunk, az e célra használ beviteli mez?t?l függ. Ezenkívül a felhasználó IP-címe, valamint az adatok továbbításának dátuma és id?pontja is tárolásra kerül. Az adatok feldolgozásához való hozzájárulást a feliratkozás során adja meg a felhasználó. Az adatkezelés jogalapját ezért az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja képezi. Amennyiben a tárolás az IP-címet is érinti, akkor a jogalapot az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja is képezi. Nem kerül sor az adatok továbbítására harmadik felek számára, amennyiben nem áll fenn törvényes közzétételi kötelezettség.

 

A felhasználó által a feliratkozási ?rlapon keresztül megadott adatok feldolgozása a hírlevél küldéséhez szükséges. Nem kerül sor ezen túlmutató felhasználásra. Az IP-cím tárolása a visszaélésszer? felhasználás (különösen az e-mail cím vonatkozásában) megakadályozása, ill. felfedése, valamint rendszerünk biztonságának szavatolása miatt szükséges.

 

Az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélr?l és így visszavonhatja a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását. E célból minden hírlevélben található egy megfelel? hivatkozás. Ebben az esetben – akárcsak az adatfelhasználás elleni más, bármikor lehetséges tiltakozás esetén – törlésre kerülnek az általunk a hírlevélre való feliratkozás keretében rögzített adatok. Eszerint az adatok tárolására addig kerül sor, amíg aktív a hírlevélre való feliratkozás.

 

9. Hírlevél nyomon követése

 

A hírlevelek küldése során a Timberland Service GmbH statisztikai adatokat gy?jt. Ez egy úgynevezett webjelz? segítségével történik. Ennek során egy nem látható, a hírlevél e-mailbe beágyazott miniat?r grafikáról van szó, amely az e-mail megnyitásakor a felhasználó számítógépére tölt?dik. Ugyanez vonatkozik arra, ha a felhasználó rákattint az e-mailben található hivatkozásokra. A webjelz? letöltésével az id?pont, a felhasználó IP-címe és az alkalmazott böngész? típusa továbbítódik szerverünkre és kerül tárolásra. Ennek jogalapját az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi.

 

Az adatok feldolgozása a hírlevél optimalizálására szolgál. Statisztikai értékelést tesz lehet?vé arra vonatkozóan, hogy az e-mailt megnyitották-e, és mikor, illetve az e-mailben melyik hivatkozásokra kattintottak rá. Ennek segítségével mérhet? a hírlevél elfogadása, és így lehetséges a jöv?beli hírlevelek megfelel? módosításainak elvégzése technikai és tartalmi szempontból egyaránt, az igényre szabott felhasználás optimalizálása érdekében. Nem kerül sor harmadik felek számára történ? továbbításra.

 

Az érintettek bármikor ellenezhetik az adatok feldolgozását azzal, hogy leiratkoznak a hírlevélr?l (erre vonatkozóan lásd a Feliratkozás hírlevelünkre c. részt). Ebben az esetben a Timberland Service GmbH által ebben az összefüggésben tárolt adatok törlésre kerülnek.

 

10. Adatvédelem állásjelentkezések során

 

A személyek elektronikus úton (pl. e-mailben vagy a weboldalon rendelkezésre álló jelentkezési ?rlap segítségével) küldhetik el számunkra jelentkezésüket. Ebben az esetben a továbbított személyes adatok gy?jtése és feldolgozása a jelentkezési eljárás lefolytatása és ezzel a foglalkoztatási viszony potenciális el?készítése érdekében történik. Ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. Ha a jelentkezést követ?en foglalkoztatási szerz?dés kötésére kerül sor cégünkkel, akkor a továbbított adatok a törvényi el?írások betartásával kerülnek tárolásra a foglalkoztatási viszony lebonyolítása céljából. Amennyiben nem kerül sor foglalkoztatási szerz?dés kötésére, akkor az adatok az elutasító döntés ismertetését követ? két hónapon belül törlésre kerülnek, hacsak ez nem ellentétes a vállalatunk egyéb jogos érdekeivel. Ilyen jogos érdeknek min?sül például bizonyítási kötelezettség az egyenl? bánásmódról szóló általános német törvény (AGG) szerint végzett eljárás során, vagy az adatok felhasználása elleni tiltakozás. Ebben az esetben továbbá nem lehetséges a szándékos kapcsolatfelvétel a felhasználóval, a már megkezdett kommunikáció pedig nem folytatható.

 

11. Közösségi beépül? modulok alkalmazása

 

Weboldalunkon közösségi hálózatok beépül? moduljait integráltuk. Amennyiben az érintett a weboldalunk megnyitása során az adott közösségi hálózatnál regisztrálva van és emellett be van jelentkezve, akkor az felismeri, hogy az érintett a weboldalunk konkrétan melyik aloldalát nyitja meg. Ezeket az információkat a közösségi hálózat üzemeltet?je gy?jti, és az érintett náluk fenntartott fiókjához rendeli hozzá. A közösségi hálózat üzemeltet?je által gy?jtött, tárolt és feldolgozott adatok jellegére és kiterjedésére nincs hatásunk. További információkért kérjük, forduljon az adott közösségi hálózat üzemeltet?jéhez.

 

Annak megakadályozása érdekében, hogy az adott közösségi hálózat üzemeltet?je adatokat dolgozzon fel Önr?l, a weboldalunk megnyitása el?tt Önnek ki kell jelentkeznie az érintett hálózatból. Emellett olyan speciális eszközöket használhat, amelyek blokkolják az adatátvitelt (pl. Facebook-Blocker).

 

Weboldalunkon a következ? vállalatok közösségi beépül? moduljait integráltuk:

 

Facebook Inc.

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Instagram

https://www.instagram.com/about/legal/privacy

 

12. A Google Analytics alkalmazása

 

Weboldalunkon a Google Analytics elemz?szolgáltatását alkalmazzuk. A Google Analytics sütiket tárol az Ön számítógépén, és így a weboldal Ön általi felhasználásának elemzését teszi lehet?vé. A süti által létrehozott információk (köztük az Ön IP-címe) rendszerint a Google egyik egyesült államokbeli szerverére továbbítódnak és ott tárolódnak. A továbbított adatok azonban el?z?leg titkosításra kerülnek. Cégünk megbízásából a Google statisztikailag értékeli a továbbított információkat annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a webes tevékenységekr?l, illetve a weboldal és az internetfelhasználással kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson cégünknek. A Google Analytics kertében az Ön böngész?je által továbbított IP-cím nem kerül egyesítésre a Google további adataival.

 

Ennek megakadályozása érdekében Ön a webböngész?jének beállításaiban tilthatja le vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A már elmentett sütiket Ön bármikor törölheti. Ha azonban letiltja a weboldalunk sütijeit, akkor lehetséges, hogy nem tudja maradéktalanul elérni a weboldal összes funkcióját.

 

 

13. A Google Remarketing alkalmazása

 

Ez a weboldal a Google Inc. Remarketing funkcióját alkalmazza. Ez a funkció arra szolgál, hogy a weboldal látogatói számára érdekl?dési körüknek megfelel? reklámokat jelenítsen meg a Google hirdetési hálózatán belül. A weboldal látogatójának böngész?jében egy úgynevezett süti (cookie) kerül tárolásra, amely lehet?vé teszi a látogató újbóli felismerését olyan weboldalak megnyitása esetén, amelyek a Google hirdetési hálózatához tartoznak. Ezeken a weboldalakon olyan tartalmakra vonatkozó hirdetések jelenhetnek meg a látogatónak, amelyeket a látogató korábban a Google Remarketing funkcióját alkalmazó weboldalakon tekintett meg.
Saját információi alapján a Google nem gy?jt személyes adatokat e folyamat során. Amennyiben Ön ennek ellenére mégsem szeretné használni a Google Remarketing funkcióját, akkor azt teljes mértékben letilthatja a
http://www.google.com/settings/ads címen elérhet? megfelel? beállítások segítségével. Az érdekl?dési körökre irányuló sütik alkalmazását a Hálózati hirdetési kezdeményezésen keresztül is letilthatja a http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp címen elérhet? utasítások követésével.

 

14. Adatvédelmi nyilatkozat a Google Adsense használatára vonatkozóan

 

Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) Google AdSense elnevezés?, hirdetések beillesztését lehet?vé tev? szolgáltatását használja. A Google AdSense ún. sütiket (cookie-k), olyan szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és amelyek a weboldal felhasználásának elemzését teszik lehet?vé. A Google AdSense úgynevezett adatgy?jt? jeleket (átlátszó GIF-ek) is alkalmaz. Az adatgy?jt? jelek segítségével olyan információk kiértékelése lehetséges, mint a jelen weboldalak látogatói forgalma.

A sütik és adatgy?jt? jelek által a jelen weboldal felhasználására és a megjelenített reklámformátumokra vonatkozóan létrehozott információk (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyik egyesült államokbeli szerverére továbbítódnak és ott kerülnek tárolásra. Ezeket az információkat a Google továbbadhatja a Google szerz?déses partnerei számára. A Google azonban nem fogja összekapcsolni az Ön IP-címét más, Önt?l származó adatokkal.

Ön megakadályozhatja a sütik telepítését a böngész?jének megfelel? beállításával; ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben nem fogja tudni maradéktalanul használni a weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal felhasználásával Ön elismeri, hogy egyetért a Google által Önt?l a fentiekben ismertetett módon és célokból gy?jtött adatok feldolgozásával.

 

15. Adatvédelmi nyilatkozat a Google +1 használatára vonatkozóan

Információk rögzítése és továbbítása:
A Google +1-gomb segítségével Ön világszerte képes információkat nyilvánosságra hozni. A Google +1 gombbal Önnek és más felhasználóknak személyre szabott tartalmakat nyújt a Google, illetve partnerei. A Google a +1 gombbal értékelt tartalmakat, valamint annak az oldalnak az információit egyaránt tárolja, amelyet Ön a +1 gomb megnyomása során megtekintett. Az Ön +1 gombjai az Ön Google olyan szolgáltatásainak profilnevével és fotójával együtt jelenhetnek meg, mint például a keresési eredmények vagy az Ön Google profilja, továbbá weboldalak más helyein és internetes hirdetésekben.
A Google annak érdekében gy?jti az információkat az Ön +1 tevékenységeir?l, hogy a Google szolgáltatásait jobbá tegye az Ön és mások számára. A Google +1 gomb használata érdekében Önnek egy világszerte látható, nyilvános Google profilra van szüksége, melynek legalább tartalmaznia kell a profil számára választott nevet. Minden Google szolgáltatás ezt a nevet fogja használni. Ez a név bizonyos esetekben más olyan nevet is helyettesíthet, amelyet Ön a tartalmak Google fiókján keresztüli megosztása során használt. Az Ön Google profiljának azonosító adatai megjelenhetnek az Ön e-mail címét ismer?, illetve az Ön azonosítására alkalmas más információkkal rendelkez? felhasználók számára.

A rögzített információk felhasználása:
A fent ismertetett alkalmazási célok mellett az Ön által nyújtott információk felhasználása a Google érvényben lév? adatvédelmi rendelkezéseinek megfelel?en történik. A Google a felhasználók +1-tevékenységeir?l összefoglalt statisztikai adatokat hozhat nyilvánosságra, illetve olyan felhasználók és parterek számára továbbíthatja azokat, mint pl. más weboldalak (ún. publisherek), hirdet?k vagy kapcsolódó weboldalak.

Forrás: A Google +1 adatvédelmi nyilatkozata

 

16. Google AdWords

Weboldalunk a Google Conversion Tracking szolgáltatását használja. Ha Ön egy Google hirdetésen keresztül jutott el weboldalunkra, akkor a Google AdWords egy sütit ment el az Ön számítógépére. A Conversion Tracking szolgáltatás sütije akkor kerül a felhasználó számítógépére, ha az a Google egyik hirdetésére kattint. Ezek a sütik 30 nap után elévülnek, és nem használhatók személyazonosításra. Ha a felhasználó a weboldalunkon bizonyos oldalakat nyit meg, a süti pedig még nem évült el, akkor cégünk és a Google felismerheti, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre, és így továbbítódott erre a weboldalra. Minden Google AdWords-ügyfél más sütit kap. A sütik így nem követhet?k nyomon az Adwords-ügyfelek weboldalain keresztül. A Conversion sütik segítségével gy?jtött információk Conversion-statisztikák létrehozására szolgálnak az olyan Adwords-ügyfelek számára, akik a Conversion Tracking szolgáltatás használata mellett döntöttek. Az ügyfelek megtudhatják, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetésükre és került továbbításra egy Conversion-Tracking-címkével ellátott weboldala. Ön azonban nem kap olyan információkat, amellyel a felhasználók személyese azonosítható lenne.

Amennyiben nem szeretne részt venni a nyomon követési eljárásban, akkor elutasíthatja az e célból szükséges sütik alkalmazást – például böngész?beállítással, amely a sütik automatikus alkalmazását általánosan letiltja, illetve úgy állítja be böngész?jét, hogy az blokkolja a „googleleadservices.com” címr?l származó sütiket.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem szabad törölnie az elutasító (ún. opt-out) sütiket, amennyiben nem kívánja a mérési adatok rögzítését. Amennyiben Ön az összes sütit törölte a böngész?jében, akkor az adott elutasító sütit újra le kell töltenie.

 

17. A Facebook Retargeting alkalmazása

Ez a weboldal a Facebook Ireland Limited Retargeting funkcióját használja. Ez a funkció arra szolgál, hogy a weboldal látogatói számára érdekl?dési körüknek megfelel? reklámokat jelenítsen meg a Facebook hirdetési hálózatán belül. A weboldal látogatójának böngész?jében egy úgynevezett süti (cookie) kerül tárolásra, amely lehet?vé teszi a látogató újbóli felismerését olyan weboldalak megnyitása esetén, amelyek a Facebook hirdetési hálózatához tartoznak. Ezeken a weboldalakon olyan tartalmakra vonatkozó hirdetések jelenhetnek meg a látogatónak, amelyeket a látogató korábban a Facebook Retargeting funkcióját alkalmazó weboldalakon tekintett meg.
Saját információi alapján a Facebook nem gy?jt személyes adatokat e folyamat során. Amennyiben Ön ennek ellenére mégsem szeretné használni a Facebook Retargeting funkcióját, akkor azt alapvet?en letilthatja a
http://www.facebook.com/settings/?tab=ads címen elérhet? megfelel? beállítások segítségével.

 

18. Harmadik felek tartalmai és szolgáltatásai a YouTube alkalmazására és használatára vonatkozóan

 

 

Weboldalunk harmadik felekt?l származó tartalmakat és szolgáltatásokat – pl. YouTube videókat vagy Google Maps térképanyagokat – is tartalmaz. Ha az ilyen tartalmakhoz/szolgáltatásokhoz a weboldalunkon keresztül fér hozzá, akkor rendszerint továbbításra kerül az Ön IP-címe az adott küls? szolgáltató számára. Így lehet?vé válik az ilyen küls? szolgáltatók számára az Ön felhasználói IP-címének feldolgozása. Arra irányuló törekvésünk ellenére, hogy csak olyan küls? szolgáltatókat vonjunk be, akik az IP-címeket kizárólag a tartalmak szolgáltatására használják, nincs hatásunk arra vonatkozóan, hogy az érintett küls? szolgáltatók miként használják a továbbított adatokat. További információkért ezért kérjük, forduljon az adott küls? szolgáltatóhoz.

 

 

 

 

19. Az Ön jogai érintettként

Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozására kerül sor, akkor Ön az általános adatvédelmi rendelet értelmében érintettnek min?sül, és a következ? jogai vannak cégünkkel, mint adatkezel?vel szemben:

 

a) Meger?sítés és tájékoztatás kérésének joga, általános adatvédelmi rendelet 15. cikk

 

Ön bármikor meger?sítést kérhet t?lünk arra vonatkozóan, hogy feldolgozásra kerülnek-e Önre vonatkozó személyes adatok. Ebben az esetben tájékoztatási igényt támaszthat cégünkkel szemben a következ? körülményekre vonatkozóan:

 

      a feldolgozott személyes adatok kategóriái;

      a fogadó felek, ill. a fogadó felek kategóriái, amelyek számára felfedték vagy még fel fogják fedni az Ön adatait;

      az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett id?tartama; ha pedig nincs lehet?ség erre vonatkozóan konkrét adatok megadására, akkor a tárolási id?tartam meghatározásának feltételei;

      az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítési vagy törlési jogának, az adatkezel? általi feldolgozás korlátozására vonatkozó jogának vagy a feldolgozás elleni tiltakozási jog megléte;

      panasztételi jog megléte egy felügyeleti hatóságnál;

      az adatok származásával kapcsolatos minden rendelkezésre álló információ, ha a személyes adatokat nem az érintett személyt?l gy?jtik;

      automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást az általános adatvédelmi rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdése értelmében, és – legalábbis ezekben az esetekben – az alkalmazott logikára, valamint a kiterjedésre és az ilyen jelleg? feldolgozás által az érintett személyt érint? hatásokra vonatkozó érdemi információk.

 

Ezen túlmen?en Önnek joga van tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy sor kerül-e személyes adatok továbbítására olyan államba, amely nem tagja az EU-nak (ún. harmadik ország) vagy egy nemzetközi szervezet számára. Ebben az összefüggésben Ön követelheti, hogy az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke szerint tájékoztatást kapjon az adattovábbítással kapcsolatos alkalmas garanciákról.

 

b) Helyesbítési jog, általános adatvédelmi rendelet 16. cikk

 

Önnek jogában áll kérelmezni az Önre vonatkozó helytelen személyes adatok általunk történ? haladéktalan javítását. Önnek továbbá jogában áll, hogy a feldolgozás céljainak figyelembe vétele mellett követelje t?lünk a hiányos személyes adatok kiegészítését, akár egy kiegészít? nyilatkozat benyújtásával.

 

c) Törlési jog (tárolás megszüntetéséhez való jog), általános adatvédelmi rendelet 17. cikk

 

Ön követelheti t?lünk az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését, ha fennáll a következ? okok egyike:

 

      Az Önre vonatkozó személyes adatokra már nincs szükség azokra a célokra, amelyek miatt gy?jtötték azokat, illetve egyéb módon kerültek feldolgozásra.

      Ön visszavonja hozzájárulását, amelyen az adatkezelés alapult az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint, és a feldolgozásnak nincs más jogalapja.

      Ön az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs els?bbséget élvez? jogszer? ok az adatkezelésre, vagy az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (2) bekezdése értelmében tiltakozik az adatkezelés ellen.

      Az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogszer?tlenül történt.

      Az Önre vonatkozó személyes adatok törlése az adatkezel?re vonatkozó uniós vagy nemzeti jogban el?írt jogi kötelezettség teljesítése miatt válik szükségessé.

      Az Önre vonatkozó személyes adatok gy?jtésére az általános adatvédelmi rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerint információs társadalommal összefügg? szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az érintett személyes adatokat a Timberland Service GmbH nyilvánosságra hozta és a fentiekben felsorolt alapelvek értelmében kötelesek vagyunk törölni a személyes adatokat, akkor ugyancsak fennáll az arra vonatkozó kötelezettségünk, hogy értesítsük az adatfeldolgozásért felel?s további adatkezel?ket, hogy Ön érintettként követeli a szóban forgó személyes adatok minden másodpéldányának, másolatának és az azokra mutató mindennem? hivatkozás törlését.

 

Ezzel kapcsolatban a rendelkezésre álló technológiák és alkalmazási költségek figyelembe vételével megfelel? intézkedéseket – m?szaki jelleg?eket is – teszünk, hogy teljesítsük ezeket a kötelezettségeket, hacsak nincs szükség az adatkezelés folytatására, tehát törvényi rendelkezések írják azt el?, vagy jogos érdekek állnak a törlés útjába.

 

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog, általános adatvédelmi rendelet 18. cikk

 

Ön a következ? feltételekkel kérelmezheti t?lünk az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását:

 

      Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, mégpedig egy olyan id?tartamra, amely lehet?vé teszi az adatkezel? számára a személyes adatok pontosságának ellen?rzését.

      Az adatkezelés jogszer?tlen, Ön pedig törlés helyett a személyes adatok felhasználásának korlátozását kérelmezi.

      A személyes adatokra nincs szükségünk az adatkezelés céljainál hosszabb ideig, Önnek azonban jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme miatt szüksége van azokra.

      Ön az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése értelmében tiltakozott az adatkezelés ellen, és még tisztázatlan, hogy a Timberland Service GmbH jogos érdekei nem élveznek-e el?nyt az Ön okaival szemben.

 

Ha korlátozták az érintett személyes adatok feldolgozását, akkor ezek az adatok – a tárolásuktól eltekintve – csak az Ön hozzájárulásával, illetve jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme miatt, továbbá más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, az Unió vagy egyik tagállamának fontos közérdeke miatt dolgozhatók fel. Ebben az esetben cégünk értesíteni fogja Önt, miel?tt feloldásra kerülnek a korlátozások.

 

e) Tájékoztatáshoz való jog

 

Amennyiben Ön érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát, akkor kötelesek vagyunk értesíteni az összes olyan adatkezel?t err?l a helyesbítésr?l, törlésr?l vagy az adatkezelés korlátozásól, amelyek számára közölték az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve akkor, ha ez lehetetlennek bizonyulna vagy árnytalan ráfordítással járna. Ön pedig tájékoztatást kérelmezheti t?lünk ezekre az adatkezel?kre vonatkozóan.

 

f) Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jog („adathordozhatóság”)

 

Önnek jogában áll kérelmezni az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokhoz tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban való hozzáférést. Ezen túlmen?en Önnek jogában áll ezeket az adatokat egy másik adatkezel?nek továbbítania anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezel?, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint egy szerz?désen alapul, és az adatkezelés automatizált eljárások segítségével történik, amennyiben az adatkezelés nem olyan közérdek? feladat teljesítése vagy közhatalom gyakorlása során történik, amelyet átruháztak az adatkezel?re.

 

Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jogának gyakorlása során az általános adatvédelmi rendelet 20. cikk (1) bekezdése szerint Ön kérelmezheti, hogy a személyes adatokat az egyik adatkezel? közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezel? számára, amennyiben ez m?szakilag lehetséges, illetve nem sérti más személyek jogait és szabadságait.

 

g) A tiltakozáshoz való jog, általános adatvédelmi rendelet 21. cikk

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon nálunk a személyes adatainak kezelése ellen, amely az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapul. Ez a jelen rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is vonatkozik.

 

Tiltakozás esetén a Timberland Service GmbH nem folytatja tovább a személyes adatok feldolgozását, kivéve akkor, ha olyan kényszerít? erej? jogos okokkal indokolhatjuk az adatkezelést, amelyek els?bbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; illetve ha az adatkezelés jogigények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

 

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, akkor Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történ? kezelése ellen; ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történ? kezelése ellen, akkor az Önre vonatkozó személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhet?k.

 

Az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan – a 2002/58/EK irányelv ellenére – Ön a tiltakozáshoz való jogát m?szaki el?írásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

Amennyiben élni szeretne tiltakozási jogával, akkor kérjük, küldjön e-mailt a datenschutzbeaufragter@timberland-finance.com címre vagy a Timberland Service GmbH levelezési címére küldje el tiltakozását: Feldstraße 8, 47198 Duisburg

 

h) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga, általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés

 

Amennyiben Ön adatvédelmi hozzájárulást adott, akkor jogában áll ezt a hozzájárulását jöv?beli hatállyal bármikor visszavonni. Ez az olyan hozzájárulási nyilatkozatok visszavonására is érvényes, amelyeket az általános adatvédelmi rendelet hatályba lépése, tehát 2018. május 25. el?tt adtak számunkra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a visszavonás csak a jöv?re vonatkozik. A visszavonást megel?z? adatkezeléseket a visszavonás nem érinti.

 

Amennyiben élni szeretne visszavonási jogával, akkor kérjük, küldjön e-mailt a datenschutzbeauftragter@timberland-finance.com címre vagy a Timberland Service GmbH levelezési címére küldje el visszavonási kérelmét: Aragon House Business Centre, Dragonara Road, St. Julian’s, STJ 3140, Málta

 

i) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelent?s mértékben érintené; amennyiben a döntés nem az Ön és a Timberland Service GmbH közötti szerz?dés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 

       

 

vagy

 

      meghozatalát az adatkezel?re alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehet?vé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelel? intézkedéseket is megállapít;

 

vagy

 

      az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Ezek a döntések azonban nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelel? intézkedések megtételére került sor.

 

Ha a döntés az érintett és az adatkezel? közötti szerz?dés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy az érintett kifejezett hozzájárulásával történik, akkor a Timberland Service GmbH megfelel? intézkedéseket tesz az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek biztosítása érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezel? részér?l emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

j) A felügyeleti hatóságnál történ? panasztételhez való jog, általános adatvédelmi rendelet 77. cikk

 

A cégünkkel szemben fennálló jogok sérelme nélkül Ön jogosult panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az Ön megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekr?l és annak eredményér?l; beleértve a bírósági jogorvoslat lehet?ségét is az általános adatvédelmi rendelet 78. cikke alapján.

 

20. A jelen adatvédelmi nyilatkozat rendszeres frissítése

 

Ezek az adatvédelmi keretfeltételek folyamatosan változnak és módosulnak.

 

Ezek a változások id?r?l id?re megkövetelik t?lünk az adatvédelmi nyilatkozatunk aktualizálását.

 

Az aktuális érvényességi dátumot a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén található „Dátum...” sorban tekintheti meg.

 

Dátum: 2018. 05. 25.

Nem tanácsadás

 

Az internet oldalakon rendelkezésre bocsátott információk nem jelentenek egyéni tanácsadást és ezt nem pótolhatják.  Individuális tanácsadó beszélgetésekre munkatársaink, valamint a szabad befektetési tanácsadók és befektetés közvetítök készséggel állnak az Önök rendelkezésére. Azt ajánljuk Önöknek, hogy az alap részvényeinek megvásárlása elött behatóan informálódjanak.

Szerzöi jogok

 

© Timberland Service GmbH, Krefeld. Minden jog fenntartva. A Timberland Service GmbH web-oldalán lévö szöveg, képek, grafikák, hang, animációk és videók, valamint ezek elrendezése a szerzöi jog és más védö törvények védelme alatt áll. Ennek a weboldalnak a tartalmát nem szabad kereskedelmi célokra másolni, terjeszteni, megváltoztatni, vagy harmadik személyeknek hozzáférhetövé tenni. A weboldalon található képek, alkalmasint harmadik személyek szerzöi jogai alá tartoznak. 

Használati jogok

 

A Timberland Service GmbH szeretne egy innovatív és informatív weboldalon bemutatkozni. Az ebben található olyan szellemi tulajdon, mint a szabadalmak, márkák és szerzöi jogok védelem alatt áll. Ezen a weboldalon keresztül nem lehet használati engedélyt adni a Timberland Service GmbH, vagy harmadik személyek szellemi tulajdonának használatára.

Egyéb tudnivalok

 

A Timberland Befektetési Alap a Timberland Service GmbH egy márkája. A Timberland Service GmbH márkái az adott befektetési formát csak hirdetési formában írják körül, és ezen túlmenö tulajdonságaik nincsenek. Az ezen az internet oldalon és egyéb dokumentumokban található adatok nem jelentenek befektetési tanácsadást, hanem kizárólag termékleírásra szolgálnak.  

Technikai megvalósítás

april5 GmbH | advertising architects

april5.de